Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ sáu, 5/12/2014, 0:0
Lượt đọc: 468

DANH SÁCH HỌC SINH THPT ĐẠT HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2011-2012

TT Họ và tên học sinh Lớp Môn
Đạt giải
Ghi Chú
1 Trần Tiến Phát 12CH Nhất  
2 Nguyễn Thị Hồng Trang 11TL Nhất  
3 Dư Quốc Minh Quân 12CH HÓA Nhất  
4 Lê Đào Tuyết Mai 11HA HÓA Nhất  
5 Nguyễn Hoàng Sơn 11HA HÓA Nhất  
6 Nguyễn Thị Tố Quyên 12A1 SINH Nhất  
7 Trần Hồng Diễm 12A1 SINH Nhất  
8 Đỗ Thúy Vi 12A1 VĂN Nhất  
9 Nguyễn Thị Ngọc Trang 12A1 VĂN Nhất  
10 Nguyễn Lê Tú Anh 12CB1 SỬ
Nhất
 
11 Nguyễn Thị Quế Anh 12A4 SỬ Nhất  
12 Trương Huỳnh Như 10CH ANH Nhất Hùng biện tiếng Anh khối 10
 giải Trần Đại Nghĩa
13 Nguyễn Đoàn Huy
12CH
TOÁN Nhì  
14 Võ Phi Long 12CH
 
Nhì
 
15 Bùi Thị Khánh Nguyên 12CH HÓA Nhì  
16 Nguyễn Hồ Tú Uyên 12CH HÓA Nhì  
17 Nguyễn Huỳnh Thanh 11HA HÓA Nhì  
18 Trần Lê Trọng Hiếu 12CH HÓA Nhì  
19 Nguyễn Đoàn Huy 12CH HÓA Nhì  
20 Nguyễn Thành Huy 12CH HÓA Nhì  
21 Đặng Thị Lệ Hoa 12CH HÓA Nhì  
22 Võ Ngọc Bảo My 12CH HÓA Nhì  
23 Đặng Thị Hoài An 12A1 SINH Nhì  
24 Nguyễn Thị Kim Thoa 12A2 SINH Nhì  
25 Nguyễn Ngọc  Vân 12A1 SỬ Nhì  
26 Phạm Thị Thảo Uyên 12A3 ĐỊA Nhì  
27 Trương Lan Đài 12CH TOÁN Ba  
28 Dư Quốc Minh Quân 12CH TOÁN Ba  
29 Kim Nhật  Thành 11TL TOÁN Ba  
30 Nguyễn Đức Trí
11TL
Ba
 
31 Lê Thị Mỹ Duyên 12CH Ba  
32 Nguyễn Ngọc Ánh Duyên 11HA HÓA Ba  
33 Nguyễn Thái Dương 11HA HÓA Ba  
34 Phan Thị Cẩm Tiên 11HA HÓA Ba  
35 Nguyễn Thị   Thảo 11HA HÓA Ba  
36 Ngô Võ Hoài Bảo 11HA HÓA Ba  
37 Lê Ngọc Minh 11HA HÓA Ba  
38 Trương Bạch  Vân 11HA HÓA Ba  
39 Nguyễn Thành Phú 11HA HÓA Ba  
40 Trần Thị Huỳnh Mai 11HA HÓA Ba  
41 Nguyễn Thị Hoàng  Ngân 11HA HÓA Ba  
42 Nguyễn Cẩm Nhung 11HA HÓA Ba  
43 Nguyễn Phước Sang 12A2 SINH Ba  
44 Nguyễn Thị Hương 12A3 VĂN Ba  
45 Huỳnh Minh Thông 12A5 SỬ Ba  
46 Nguyễn Huỳnh Như 12A1 ĐỊA Ba  
47 Phạm Thị Ngọc Lan 12A2 ĐỊA Ba  
48 Nguyễn Thị Kiều Oanh 12A3 ĐỊA Ba  
49 Nguyễn Yến Nhi 11A1 Máy tính nhanh Casio Khuyến khích  
50 Nguyễn Quốc Thái 11A1 Máy tính nhanh Casio Khuyến khích  

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87