Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ sáu, 5/12/2014, 0:0
Lượt đọc: 468

DANH SÁCH HỌC SINH THPT ĐẠT HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2013-2014

STT Họ và tên học sinh Lớp Môn Đạt giải
1 Nguyễn Tấn Lộc 12CH Hóa Học Nhất
2 Trần Trung Luận
12A1
Lịch Sử
 
Nhất
3 Nguyễn Văn Sang 12A2 Lịch Sử Nhất
4 Phạm Thái Thông 12A2 Lịch Sử Nhất
5 Vũ Thị Hồng Nhung 12A1 Địa Lý Nhất
6 Võ Huỳnh Mai 12A1 Địa Lý Nhất
7 Trần Thị Huỳnh Như 12A3 Địa Lý Nhất
8 Võ Minh Đạt 12CH Hóa Học Nhì
9 Nguyễn Huỳnh Ái My 12CH Hóa Học Nhì
10 Phan Thị Ngọc Ngân 12CH Hóa Học Nhì
11 Trần Quang Phú 12CH Hóa Học Nhì
12 Huỳnh Hồng Quyên 12CH Hóa Học Nhì
13 Trương Lý Bảo Trân 12CH Hóa Học Nhì
14 Tống Minh Trọng 12CH Hóa Học Nhì
15 Nguyễn Tiểu Linh 12A1 Ngữ Văn Nhì
16 Huỳnh Hương Cầu 12A3 Lịch Sử Nhì
17 Nguyễn Thị Khánh Quyền 12A1 Địa Lý Nhì
18 Nguyễn Thị Hồng Tiên 12A3 Địa Lý Nhì
19 Tô Hoài Thanh 12CH Toán Ba
20 Vũ Minh Trí 12A1 Toán Ba
21 Nguyễn Thành Trung 12A1 Toán Ba
22 Nguyễn Ngọc Phương Anh 12CH Hóa Học Ba
23 Huỳnh Huyền Hương 12CH Hóa Học Ba
24 Trương Thế  Kiệt 12CH Hóa Học Ba
25 Phan Thị Hồng Loan 12CH Hóa Học Ba
26 Phan Thị Thu Tuyền 12CH Hóa Học Ba
27 Nguyễn Phương Trang 12A1 Sinh Học Ba
28 Lê Trần Thùy Trang 12A3 Sinh Học Ba
29 Võ Thị Kim Ngân 12A1 Ngữ Văn Ba
30 Nguyễn Dương Thảo Huyền 12CH Ngữ Văn Ba
31 Phan Khắc  Tài 12A4 Lịch Sử Ba
32 Tô Hoài Thanh 12CH Máy tính Casio Khuyến khích
33 Lê Thị Lệ Thủy 12CH Máy tính Casio Khuyến khích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87