Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ sáu, 5/12/2014, 0:0
Lượt đọc: 472

DANH SÁCH HỌC SINH THPT ĐẠT OLYMPIC KHU VỰC NĂM HỌC 2011-2012

TT Họ và tên học sinh Lớp Môn Đạt giải Ghi chú
1 Phan Thị Thùy Dương 11A1 Sinh Huy Chương Vàng  
2 Tống Thị Mai Trinh 11HA Sử Huy Chương Vàng  
3 Nguyễn Ngọc Kiều Phương 11A2 Sử Huy Chương Vàng  
4 Nguyễn Thành Trung 11A1 Sử Huy Chương Bạc  
5 Kim Nhật Thành 11TL Toán Huy Chương Bạc  
6 Phan Tường Giang 10A1 Sử Huy Chương Bạc  
7 Nguyễn Văn  Sang 10A2 Sử Huy Chương Bạc  
8 Trần Thị Huỳnh Như 10A3 Địa Huy Chương Bạc  
9 Nguyễn Bảo Lộc 10A3 Địa Huy Chương Bạc  
10 Huỳnh Tử Khang 11TL Toán Huy Chương Đồng  
11 Nguyễn Đức Trí 11TL Lý Huy Chương Đồng  
12 Nguyễn Thị Hồng Trang 11TL Lý Huy Chương Đồng  
13 Nguyễn Hoàng Sơn 11TL Hóa Huy Chương Đồng  
14 Khương Quỳnh Như 11A2 Sinh Huy Chương Đồng  
15 Nguyễn Thành Long 11HA Sinh Huy Chương Đồng  
16 Trần Yến Linh 11A2 Văn Huy Chương Đồng  
17 Trần Thị Bích Phượng 11A1 Địa Huy Chương Đồng  
18 Tô Hoài  Thanh 10CH Toán Huy Chương Đồng  
19 Võ Hoàng  An 10CH Toán Huy Chương Đồng  
20 Nguyễn Ngọc Phương Anh 10CH Hóa Huy Chương Đồng  
21 Võ Minh Đạt 10CH Sinh Huy Chương Đồng  

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87