Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ sáu, 5/12/2014, 0:0
Lượt đọc: 386

DANH SÁCH HỌC SINH THPT ĐẠT OLYMPIC KHU VỰC NĂM HỌC 2012-2013

STT Họ và tên Lớp Môn  Thi Thành tích
1 Hàng Ngọc Phượng Nhung 10A1 Văn Huy chương Vàng
2 Trần Tiến Dũng 10CH Sử Huy chương Vàng
3 Trần Trung Luận 11A1 Sử Huy chương Vàng
4 Huỳnh Hương Cầu 11A3 Sử Huy chương Vàng
5 Nguyễn Công Danh 10A1 Địa Huy chương Vàng
6 Võ Huỳnh Mai 11A1 Địa Huy chương Vàng
7 Đinh Quang Dương 10CH Hóa Huy chương Bạc
8 Nguyễn Thị Mai Anh 10CH Sinh Huy chương Bạc
9 Nguyễn Huỳnh Như 11A1 Sinh Huy chương Bạc
10 Lê Trần Thùy Trang 11A3 Sinh Huy chương Bạc
11 Nguyễn Dương Thảo Huyền 11CH Văn Huy chương Bạc
12 Trần Hữu Trọng 10A3 Sử Huy chương Bạc
13 Hoàng Thị Yến 10A4 Sử Huy chương Bạc
14 Nguyễn Ngọc Minh Thơ 10CH Địa Huy chương Bạc
15 Trần Thị Huỳnh Như 11A3 Địa Huy chương Bạc
16 Nguyễn Văn Dũng 10A1 Huy chương Đồng
17 Phạm Văn Hồng Anh 11A1 Huy chương Đồng
18 Đặng Hoàng Minh 10CH Hóa Huy chương Đồng
19 Nguyễn Huỳnh Anh Tú 10CH Hóa Huy chương Đồng
20 Võ Quỳnh Như 11A1 Sinh Huy chương Đồng
21 Bùi Hồ Thúy Vi 10CH Văn Huy chương Đồng
22 Phạm Kim Ánh 10A1 Văn Huy chương Đồng
23 Võ Thị Ngọc Mơ 11A1 Văn Huy chương Đồng
24 Nguyễn Văn Sang 11A2 Sử Huy chương Đồng

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87