Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ sáu, 5/12/2014, 0:0
Lượt đọc: 495

DANH SÁCH HỌC SINH THPT ĐẠT OLYMPIC KHU VỰC NĂM HỌC 2013-2014

STT Họ và tên học sinh Lớp Môn Đạt giải
1 Phan Lê Phi Lâm 11CH Toán Huy Chương Vàng
2 Hàng Ngọc Phương Nhung 11A1 Văn Huy Chương Vàng
3 Nguyễn Ngọc Minh Thơ 11CH Địa Huy Chương Vàng
4 Hứa Nhật Hoài 10TLH Toán Huy Chương Vàng
5 Lê Thành Nam 10TLH Sử Huy Chương Vàng
6 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10A2 Sử Huy Chương Vàng
7 Đặng Hoàng Minh 11CH Hóa Huy Chương Bạc
8 Bùi Hồ Thúy Vi 11CH Văn Huy Chương Bạc
9 Trần Tiến Dũng 11CH Sử Huy Chương Bạc
10 Võ Thị Vân Anh 11CH Anh Huy Chương Bạc
11 Bùi Ngọc Thái 10TLH Huy Chương Bạc
12 Phạm Thị Thu Ngân 10A Văn Huy Chương Bạc
13 Hồ Thị Mỹ Hòa 10A Văn Huy Chương Bạc
14 Tô Hồng Vân 10A Sử Huy Chương Bạc
15 Nguyễn Thị Thu Thủy 10A Địa Huy Chương Bạc
16 Nguyễn Kim Ngọc 10A2 Địa Huy Chương Bạc
17 Huỳnh Thanh Nam 11CH Toán Huy Chương Đồng
18 Lê Ngọc Quí 11A1 Toán Huy Chương Đồng
19 Nguyễn Lê Thuận 11CH Huy Chương Đồng
20 Nguyễn Văn Dũng 11A1 Huy Chương Đồng
21 Đinh Quang Dương 11CH Hóa Huy Chương Đồng
22 Nguyễn Trần Hiếu Nhi 11CH Sinh Huy Chương Đồng
23 Phạm Kim Ánh 11A1 Văn Huy Chương Đồng
24 Hoàng Thị Yến 11A4 Sử Huy Chương Đồng
25 Trần Hoàng Nhung 11A4 Sử Huy Chương Đồng
26 Nguyễn Công Danh 11A1 Địa Huy Chương Đồng
27 Nguyễn Hiền Long 10TLH Huy Chương Đồng
28 Nguyễn Tấn Luật 10TLH Hóa Huy Chương Đồng
29 Huỳnh Hồng Ý 10TLH Hóa Huy Chương Đồng
30 Đặng Quốc Đại 10TLH Sinh Huy Chương Đồng
31 Nguyễn Thị Hà Trang 10A2 Địa Huy Chương Đồng

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87