Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ bảy, 2/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 4345

Công Nghệ 11 - Tiết 6- Bài 6 : Thực hành : BIỂU DIỄN VẬT THỂ.

*)Phần 1 : Giới thiệu baì:

-         Giáo viên trình bày nội dung bài thực hành và nêu tóm tắt các bước tiến hành.

Bước 1: Đọc bản vẽ 2 hình chiếu và phân tích hình dạng vật thể cần vẽ.

Bước 2: Vẽ hình chiếu thứ 3.  (Có thể chọn hình bất kỳ tuỳ đối tượng học sinh).

Bước 3 : Vẽ hình cắt.

Bước 4 : Vẽ hình chiếu trục đo

Các bước vẽ hình chiếu trục đo tương tự như bài 3 đã làm.

*) Phần 2: Tổ chức thực hành:

- Giáo viên giao bài cho từng học sinh và nêu yêu cầu của bài làm.  (Có đề in cho từng học sinh)

- Học sinh làm bài theo sự hướng dẫn của giáo viên.

Tác giả: LÊ HUY CHƯƠNG

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163