Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ tư, 29/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 1953

Địa Lý 10 - BÀI 33: MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

I.vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp:

- Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên,vật chất và lao động nhằm đạt hiệu quả cao nhất về kinh tế - xã hội và môi trường.

- Góp phần thực hiện công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước.

Ii.một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp:

            1.Điểm công ngiệp:

Đồng nhất với một điểm dân cư.

- Gồm 1 - 2 xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên nhiên liệu công nghiệp hoặc vùng nguyên liệu nông sản.

- Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp.

            2.Khu công nghiệp tập trung:

- Khu vực có ranh giới rõ ràng,có vị trí thuận lợi

- Tập trung tương đối nhiều các xí nghiệp với khả năng hợp tác sản xuất cao.

- Sản xuất các sản phẩm vừa để tiêu dùng trong nước ,vừa xuất khẩu.

- Có các xí nghiệp dịch vụ hổ trợ sản xuất công nghiệp.

            3.Trung tâm công nghiệp:

- Gắn với đô thị vừa và lớn ,có vị trí địa lí thuận lợi.

- Bao gồm nhiều điểm công nghiệp ,khu công nghiệp,và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất kĩ thuật ,công nghệ.

- Có các xí nghiệp nòng cốt ( hạt nhân)

- Có các xí nghiệp bổ trợ và phục vụ.

            4.Vùng công nghiệp:

- Vùng lãnh thổ rộng lớn.

- Bao gồm nhiều điểm công nghiệp ,khu công nghiệp,trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp.

- Có vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa .

- Có các ngành phục vụ và bổ trợ.

* Các em trả lời câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa cuối bài.

Lưu ý: Các em học sinh khối 10 đọc sách giáo khoa và chép bài đầy đủ. Khi đi học lại GVBM sẽ kiểm tra.

 

Tác giả: MAI TRÚC LINH

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163