Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ sáu, 1/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 16275

GDCD 10 - Bài 10: QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC

1. Quan niệm về đạo đức.

a. Đạo đức là gì?

- Đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội.

Ví dụ: Đưa cụ già qua đường là hành vi đạo đức.

b.     Phân biệt đạo đức với pháp luật

* Giống: đều là những phương thức có khả năng điều chỉnh hành vi của con người.

* Khác nhau

- Đạo đức

+ Thực hiện các chuẩn mực xã hội đề ra.

+ Mang tính tự nguyện và thường là những yêu cầu cao của xã hội đối với con người.

Ví dụ: Lễ phép chào hỏi người lớn

- Pháp luật

+ Thực hiện các quy tắc xử sự do Nhà nước quy định.

+ Là sự điều chỉnh mang tính bắt buộc, cưỡng chế, buộc cá nhân hoặc tổ chức phải tuân theo để đảm bảo lợi ích chung cho xã hội.

Ví dụ: Đèn đỏ dừng lại.

2. Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội.

a. Đối với cá nhân

Đạo đức góp phần hoàn thiện nhân cách con người

b. Đối với gia đình

Đạo đức là nền tảng của hạnh phúc gia đình, tạo nên sự ổn định và phát triển vững chắc của gia đình.

c. Đối với xã hội

Các quy tắc, chuẩn mực đạo đức luôn được coi trọng thì xã hội sẽ phát triển bền vững và ngược lại

Tác giả: Tổ GDCD

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163