Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ năm, 23/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 10750

GDCD 10 - Bài 9: CON NGƯỜI LÀ CHỦ THỂ CỦA LỊCH SỬ VÀ LÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI

I/  Con người là chủ thể của lịch sử :

1.Con người tự sáng tạo ra lịch sử của mình :

Lịch sử loài người được hình thành kể từ khi loài vượn người biết chế tạo ra công cụ lao động --> con người đã tự tách khỏi thế giới loài vật và trở thành con người.

2.Con người là chủ thể sáng tạo ra giá trị vật chất và tinh thần :

a) Con người tạo ra giá trị vật chất :

-         Con người phải lao động làm ra của cải vật chất để nuôi sống mình và xã hội.

-         Sản xuất ra của cải vật chất là đặc trưng riêng chỉ có ở con người,

-         Việc tạo ra của cải vật chất phục vụ đời sống, con người đã thúc đẩy sự phát triển của XH.

b) Con người tạo ra giá trị tinh thần :

-         Con người sáng tạo ra các giá trị tinh thần như : tác phẩm hội họa, điêu khắc, kiến trúc , kho tàng văn học dân gian …

-         Đời sống hàng ngày và kinh nghiệm trong lao động sản xuất, trong đấu tranh xã hội, đấu tranh với tự nhiên…của con người là đề tài vô tận cho các phát minh khoa học và cảm hứng sáng tạo văn học, nghệ thuật.

II/  Con người là mục tiêu của sự phát triển XH :

1.Vì sao nói con người là mục tiêu của sự phát triển XH 

Con người là chủ thể của lịch sử nên con người cần phải được tôn trọng, cần phải được đảm bảo các quyền chính đáng của mình, phải là mục tiêu phát triển của xã hội.

2.CNXH với sự phát triển toàn diện của con người :

-         Xã hội loài người đã và đang trải qua 5 chế độ xã hội, nhưng chỉ có CNXH mới thực sự coi con người là mục tiêu phát triển của xã hội.

-         Xây dựng một xã hội theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, mọi người có cuộc sống tự do hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân là mục tiêu cao cả của CNXH ở nước ta hiện nay.

HẾT

----------------------***--------------------------

BÀI TẬP

Câu 1: Tại sao nói sản xuất ra của cải vật chất là đặc trưng riêng chỉ có ở con người?

Đó là quá trình lao động có mục đích:....................................................

Đó là quá trình lao động không ngừng sáng tạo:....................................................

Câu 2: Kể tên các di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu của Việt Nam do con người sáng tạo ra được UNESCO công nhận là di sản thế giới?

Di sản văn hóa vật thể: Thánh địa Mỹ Sơn

Di sản văn hóa phi vật thể: Đờn ca tài tử Nam Bộ

Di sản tư liệu: Mộc bản triều Nguyễn

Câu 2: Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm, đầu tư ntn đối với sự phát triển toàn diện con người?

-         Chương trình tiêm chủng phòng bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

-         ...............................................................................................................

Các em vận dụng bài học làm bài tập theo hướng dẫn.

CHÚC CÁC EM HỌC THẬT TỐT

Tác giả: VÕ THỊ MINH TIẾN

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163