Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ sáu, 3/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 24060

GDCD 12 - BÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN

1.Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

a. Quyền học tập: Quyền cơ bản của con người, của công dân. Được quy định trong Hiến pháp và Luật Giáo dục.

Quyền học tập: nghĩa là mọi công dân đều có quyền học từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành,nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời.

* Nội dung:

  - Công dân có quyền học không hạn chế: học từ thấp=>cao qua các cấp học: Mầm non =>Tiểu học =>THCS = >THPT =>Trung cấp, cao đẳng, đại học =>Sau đại học.

  - Công dân có quyền học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với khả năng, sở thích, điều kiện của mình.

  - Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời: được học bằng nhiều hình thức khác nhau (Chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, tập trung hoặc không tập trung, học ban ngày, buổi tối) và ở các loại hình trường lớp khác nhau (trường công lập hoặc  bán công, dân lập, tư thục).

  - Công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập: Không bị phân biệt, đối xử trong học tập. Nhà nước ưu tiên hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, người sống ở vùng có điều kiện KT - XH khó khăn.

b. Quyền sáng tạo của công dân

* Quyền sáng tạo: là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực đời sống xã hội.

* Nội dung:

   - Quyền sáng tạo của công dân gồm: quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và hoạt động khoa học, công nghệ.

c. Quyền được phát triển của công dân

* Quyền được phát triển là quyền của công dân được sống trong môi trường XH và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức; có mức sống đầy đủ về vật chất, được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các họat động văn hóa, đuợc cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe, được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

* Nội dung:

   - Công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện. 

   - Công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

 

HƯỚNG DẪN VẬN DỤNG BÀI HỌC LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Công dân có quyền học ở các loại hình trường lớp khác nhau như trường quốc lập, trường dân lập, trường tư thục là thể hiện

          A. Quyền học bất cứ ngành nghề nào.                                 B. Quyền học không hạn chế.

          C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.                          D. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập.

Câu 2: Việc học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn được phát sách giáo khoa và miễn, giảm học phí nhằm đảm bảo


        A. Quyền học tập không bị hạn chế.                                 B. Quyền bình đẳng về điều kiện học tập.

        C. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập.                             D. Quyền được phát triển.

Câu 3:  Nội dung nào sau đây thuộc quyền sáng tạo của công dân?

          A.  Công dân được quyền phát triển tài năng của mình.                                      

          B.  Công dân được quyền sáng tạo các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp.           

          C.  Công dân được học tập, tìm hiểu công trình khoa học.                                  

          D.  Công dân được quyền thưởng thức các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Câu 4:  Quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu

          A.  quyền hoạt động khoa học công nghệ.                  B.  quyền tác giả.              

          C.  quyền sáng tạo.                                                      D.  quyền được phát triển.

Câu 5: Tự do viết ra các phẩm văn học nghệ thuật, các tác phẩm báo chí là những hoạt động biểu hiện cho quyền nào sau đây của công dân?

A. Quyền sáng tạo của công dân.           B. Quyền được phát triển của công dân.

C. Quyền học tập của công dân .           D. Quyền được PL bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân.

Câu 6:  Quyền được vui chơi, giải trí, tham gia các công trình văn hoá công cộng là nội dung thuộc

          A.  quyền được phát triển.                                                                                     B.  quyền học tập. 

          C.  quyền tồn tại.                                                         D.  quyền sáng tạo.

Câu 7:  Theo Luật bảo hiểm y tế, Nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho tất cả trẻ em dưới 6 tuối. Việc làm này nhằm thực hiện

          A.  quyền bình đẳng của trẻ em.                                  B.  quyền được tham gia của trẻ em.   

          C.  quyền sống còn của trẻ em.                                    D.  quyền được phát triển của trẻ em.

Câu 8: K có năng khiếu âm nhạc đã dành giải thưởng quốc gia về nhạc cụ dân tộc nên được tuyển thẳng vào học viện âm nhạc quốc gia Việc Nam. Vậy K đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?

         A. Quyền được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển tài năng.

         B. Quyền học tâp theo sở thích.

         C. Quyền học tập không hạn chế.

         D. Quyền được học tập có điều kiện trong môi trường âm nhạc.

Câu 9: Việc các thí sinh trong đội tuyển quốc gia tham dự cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế và sau khi tốt nghiệp trung học học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học theo chuyên ngành phù hợp với nội dung đề tài của thí sinh là biểu hiện của việc

A. Khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.     B. Bảo đảm công bằng trong giáo dục.

C. Bảo đảo quyền học không hạng chế.                        D. Thực hiện công bằng trong giáo dục.

Tác giả: Võ Thị Minh Tiến

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163