Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ sáu, 10/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 8071

GDCD 12 - BÀI 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC

Một đất nước phát triển bền vững cần phải có:

-      Kinh tế tăng trưởng liên tục và vững chắc.

-      Văn hoá,  xã hội đảm bảo ổn định và phát triển.

-      Môi trường được bảo vệ và cải thiện.

-      Quốc phòng và an ninh vững chắc.

Ni dung cơ bản của pháp lut về s phát triển bền vững của đất nước:

a. Về phát triển kinh tế:

          Pháp luật quy định quyền tự do kinh doanh của công dân và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh.

          Tự do kinh doanh là mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định và được chấp nhận đăng ký kinh doanh thì có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh.

          Nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh: nộp thuế, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh, … trong đó, nghĩa vụ nộp thuế là rất quan trọng.

b. Về phát triển xã hội:

Pháp luật khuyến khích các cơ sở kinh doanh tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Pháp luật quy định các biện pháp thực hiện xoá đói, giảm nghèo, mở rộng các hình thức trợ giúp người nghèo.

Pháp luật có những quy định nhằm kiềm chế sự gia tăng nhanh dân số.

Pháp luật quy định về đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội.

 

HƯỚNG DẪN VẬN DỤNG BÀI HỌC LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM

a. Về phát triển kinh tế:

Nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh: nộp thuế, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh, … trong đó, nghĩa vụ nộp thuế là rất quan trọng.

Lưu ý: : Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào các yếu tố ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh

Câu 1:  Trong những nghĩa vụ sau của người sản xuất, kinh doanh, nghĩa vụ nào quan trọng nhất?

          A  Tuân thủ các quy định về quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

          B  Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.                                         

          C  Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.             

          D  Bảo vệ môi trường.

Câu 2:  Một trong những nghĩa vụ của người kinh doanh là

          A  lựa chọn hình thức sản xuất, kinh doanh.        B  lựa chọn quy mô kinh doanh.    

          C  bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.              D  quyết định mặt hàng kinh doanh.

Câu 3: Trong quá trình sản xuất mì chính, Công ty B đã trộn nhiều hàn the quá mức cho phép. Hành vi này của cơ sở sản xuất đã xâm phạm tới

A. quy trình sản xuất kinh doanh.                                      B. công thức sản xuát mì chính.

C. pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.            D. pháp luật về cạnh tranh.

Câu 4: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào các yếu tố nào dưới đây

A.    Uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp.

B.     Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.

C.     Thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.

D.    Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu 5: Cơ sở nước mắm T sản xuất nước mắm đóng chai có dán nhãn “ Nước mắm cá cơm”, nhưng thành phần không có một chút nào từ cá mà được sản xuất hoàn toàn bằng nước, muối và hóa chất mua ở chợ. Hoạt động kinh doanh của cơ sở nước mắm T đã vi phạm nghĩa vụ nào dưới đây?

A.    Nâng cao chất lượng sản phẩm.                          B. Quy trình sản xuất kinh doanh.

C.     Công thức sản xuất nước mắm.                           D. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

b. Về phát triển xã hội:

Pháp luật quy định các biện pháp thực hiện xoá đói, giảm nghèo

Câu 6: Một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển lĩnh vực xã hội là

A. Thực hiện xóa đối giảm nghèo.                       B. Thúc đẩy hiện tượng độc quyền.

C. Triệt tiêu quan hệ cung - cầu.                          D. Nâng cao tỉ lệ lạm phát.

Luật Bảo vệ, Chăm sóc sứa khỏe nhân dân

Câu 7: Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là nội dung cơ bản của pháp luật

      A. Quy trình bảo hiểm.                                      B. Lĩnh vực xã hội.

      C. Lựa chọn dịch vụ y tế.                                   D. Áp dụng chính sách bảo trợ.

Kiềm chế sự gia tăng nhanh dân số.

Câu 8: Một trong những nội dung của chính sách dân số là:

A. Ngăn cấm sinh nhiều con.

B. Kết hôn đúng độ tuổi.

C. Xây dựng quy mô gia đình ít con.

D Khuyến khích sinh nhiều con để phát triển nguồn nhân lực.

Câu 9: Vấn đề xã hội nào dưới đây tác động to lớn đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường của đất nước?

A. Xóa đói giảm nghèo.                                B. Dân số.

C. Phòng, chống tệ nạn xã hội.                     D. Chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Pháp luật quy định về đấu tranh phòng chống tội phạm

Câu 10: C bị công an bắt vì hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Hành vi của C đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

       A. Phòng, chống tội phạm.                           B. Kinh doanh trái phép.

       C. Phòng, chống ma túy.                              D. Tàng trữ ma túy.

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163