Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ ba, 21/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 3415

Lịch Sử 10 - Bài 29: Cách mạng Hà Lan và Cách mạng Tư sản Anh

1. Cách mạng Hà Lan (đọc thêm)

2. Cách mạng tư sản Anh.

a) Tình hình nước Anh trước cách mạng

b) Nguyên nhân trực tiếp

- Tháng 4. 1640, Vua Sác-lơ I triệu tập Quốc hội nhằm tăng thuế.

- Quốc hội được sự ủng hộ của nhân dân đã phản đối kịch liệt và Sác-lơ I liền chuẩn bị lực lượng chống lại Quốc hội.

c) Diễn biến

* Giai đoạn 1 (1642 – 1648)

- Tháng 8. 1642, Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội, nội chiến bùng nổ

- Bước đầu thắng lợi nghiêng về nhà Vua. Nhưng từ khi Ô-li-vơ Crôm-oen lên làm chỉ huy quân đội Quốc hội, xây dựng đội quân có kỉ luật -> liên tiếp đánh bại quân đội của nhà Vua -> Sác-lơ I bị bắt.

* Giai đoạn 2 (1649 – 1688)

- Ngày 30.01.1649, Sác-lơ I bị xử tử. Nước Anh chuyển sang nền cộng hòa -> cách mạng đạt đỉnh cao.

- Năm 1653, nền độc tài quân sự được thiết lập do Crôm-oen đứng đầu.

- Tháng 12.1688, Quốc hội lại thỏa hiệp với phong kiến, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi. Chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.

d) Ý nghĩa

- Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB ở Anh phát triển.

- Tuy nhiên, đây là cuộc cách mạng không triệt để vì vẫn còn ngôi Vua

- Cách mạng chỉ đáp ứng được quyền lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới, còn nhân dân không được hưởng gì.

 

Tác giả: ĐÀM THỊ SỢI

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163