Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ ba, 28/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 19028

Lịch Sử 10 - Bài 30: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ

1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh

- Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, người Anh đến Bắc Mĩ ngày một nhiều.

- Đến thế kỉ XVIII, Anh đã thiết lập 13 thuộc địa và tiến hành cai trị.

- Giữa thế kỉ XVIII, kinh tế TBCN ở 13 thuộc địa phát triển mạnh, nhưng thực dân Anh tìm mọi cách kìm hãm

=> Nguyên nhân sâu xa: Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân, giai cấp tư sản, chủ nô Bắc Mĩ với thực dân Anh trở nên gay gắt -> chiến tranh bùng nổ.

2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ.

a) Nguyên nhân trực tiếp

- Tháng 12. 1773, nhân dân cảng Bô-x tơn tấn công 3 tàu chở chè của Anh để phản đối chế độ thu thuế -> thực dân Anh đã ra lệnh đóng cửa cảng.

- Năm 1774, Đại hội lục địa lần thứ nhất họp ở Phi-la-đen-phi-a yêu cầu Vua Anh bãi bỏ các luật cấm vô lí, nhưng không đạt kết quả.

b) Diễn biến

( Học sinh lập niên biểu những sự kiện chính, tập trung vào sự kiện bản Tuyên ngôn độc lập và sự ra đời của Hợp chúng quốc Mĩ.)

* Giai đoạn 1 (1775 – 1776)

- Tháng 4. 1775, chiến tranh bùng nổ, giữa thuộc địa và chính quốc

- Tháng 5. 1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập. Nhờ sự lãnh đạo của Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn, quân thuộc địa đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng.

- Ngày 4. 7. 1776, Đại hội thông qua bản “Tuyên ngôn độc lập”, xác định quyền của con người và quyền độc lập của 13 thuộc địa, thành lập quốc gia độc lập – Hợp chúng quốc Mĩ.

* Giai đoạn2 (1777 – 1783)

- Ngày 17. 10. 1777, nghĩa quân thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga, tạo ra bước ngoặt của chiến tranh.

- Năm 1781, nghĩa quân thắng trận quyết định ở I-oóc-tao -> Anh đầu hàng.

- Năm 1783, thực dân Anh phải kí Hiệp ước Véc-xai, công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa.

3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập

a) Kết quả

- Anh thừa nhận nền độc lập của 13 thuộc địa và Hợp chúng quốc Mĩ được ra đời.

- Năm 1787, Mĩ  ban hành Hiến pháp, quy định Mĩ là nước cộng hòa liên bang, đứng đầu là Tổng thống.

- Năm 1789, Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn được bầu làm Tổng thống đâu tiên của nước Mĩ.

b) Ý nghĩa

- Về tính chất:  đó là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vừa là  chiến tranh giải phóng dân tộc.

- Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ thực chất là cuộc cách mạng tư sản, nó đã thực hiện được 2 nhiệm vụ: lật đổ ách thống trị của thực dân và mở đường cho CNTB phát triển.

- Đây là cuộc cách mạng không triệt để vì chỉ có giai cấp tư sản, chủ nô được hưởng quyền lợi, còn nhân dân lao động nói chung không được hưởng quyền lợi gì.

 

v Lưu ý: Tất cả học sinh khối 10 phải chép bài  29 và 30 đầy đủ để lấy điểm kiểm tra miệng và 15 phút. Khi vào học lại giáo viên sẽ kiểm tra phần chép bài của các em.

Tác giả: PHẠM THỊ MINH HUYỀN

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163