Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ hai, 13/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 3945

LỊCH SỬ 12 XH - Bài 26 : ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 -2000)

I. ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG

1. Hoàn cảnh lịch sử mới

a. Hoàn cảnh trong nước (chủ quan):

    Sau một thời gian xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1976 đến 1985) bên cạnh những thành tựu, nước ta còn gặp không ít những khó khăn, khủng hoảng về kinh tế xã hội. Nguyên nhân cơ bản là do ta mắc sai lầm, khuyết điểm.

    Để khắc phục sai lầm, khuyết điểm đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, Đảng và Nhà nước ta phải tiến hành đổi mới.

b. Hoàn cảnh thế giới (khách quan)

    Những thay đổi của tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước do tác động của cách mạng khoa học –  kỹ thuật, trở thành xu thế thế giới.

    Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước XHCN khác cũng đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải tiến hành đổi mới.

2. Đường lối đổi mới của Đảng

    Đường lối đổi mới của Đảng đề ra đầu tiên tại Đại hội VI (12-1986 ), được điều chỉnh, bổ sung và phát triển tại Đại hội VII (6 – 1991), Đại hội VIII (6 – 1996 ), Đại hội IX (4 – 2001).

*  Nội dung:

    Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu của CNXH, mà làm cho những mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về CNXH, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp.

    Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế và chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa. Đổi mới kinh tế, phải gắn liền với đổi mới chính trị

     Trọng tâm là đổi mới kinh tế.

·     Đổi mới về kinh tế:

+  xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp, hình thành cơ chế thị trường.

+  Xây dựng nền kinh tế quốc dân nhiều ngành, nghề; nhiều quy mô, trình độ công nghệ.

+  Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN.

+  Mở rộng kinh tế đối ngoại.

·      Đổi mới về chính trị:

+  Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

+  Xây dựng nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.

+  Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1986 – 2000) (học sinh tự học)

Về cơ bản học sinh nắm được các ý sau:

- Sau 5 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 1990) nước ta đã đạt được những kết quả về tăng trưởng trong sản xuất lương thực thực phẩm, đa dạng về hàng hóa trên thị trường, phát triển mạnh kinh tế đối ngoại.

e đường lối đổi mới của Đảng là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới là phù hợp

- Bên cạnh đó vẫn còn tồn đọng những khó khăn, yếu kém: kinh tế mất cân đối, tình trạng tham nhũng, nhận hối lộ, bất công xã hội chưa được khắc phục.

HỌC SINH LỚP 12 XH LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Hướng dẫn các bước tham gia lớp học sHub như sau:

            + Bước 1: google/ gõ chữ sHub.edu.vn (lưu ý: nếu hs dùng điện thoại để thực hiện thì phải cài đặt trên Appstore cho hệ điều hành IOS, Chplay cho hệ điều hành Android, còn nếu dùng máy tính thì có sẵn trên web)

            + Bước 2: Đăng kí thông tin.../ chọn mục: “tôi là học sinh”. Trong mục đăng kí nhập họ tên, trường, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu để thực hiện việc đăng kí tài khoản. Sau đó, đăng nhập vào.

            + Bước 3: chọn mục “lớp học”. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng “+” sẽ hiện dòng “nhập mã thầy cô cung cấp”. Mã cung cấp là : PQMFG.

            + Bước 4: sẽ thấy lớp học “Sử 12”, bấm vào mục mã bảo vệ có biểu tượng ổ khóa. Nhập: 123456. Bấm chữ “Vào lớp” sẽ thấy các bài tập được đăng lên.

Học sinh tham gia làm bài bằng cách nhấn nút “Làm Ngay” và thực hiện bài làm trong đó.

Bài tập cho tuần này có tên: BÀI TẬP 4- BÀI 26

*Lưu ý : Mỗi tuần sẽ có một bài tập, các bài có giới hạn thời gian làm (tính từ lúc nhấn nút Làm Ngay), nếu không nộp bài trước thời gian coi như chưa hoàn thành bài làm.

Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa.

HẾT

 

Tác giả: ĐÀM THỊ SỢI

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163