Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ tư, 1/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 3800

MÔN: LỊCH SỬ- LỚP 12 XH - Bài 23: KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI MIỀN BẮC GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975)

 

II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH – LẤN CHIẾM” TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN

- Mĩ vẫn tiến hành chiến lược “ Việt Nam hóa chiến tranh ở miền Nam Việt Nam.

- Tháng 7/1973, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 21 nêu rõ nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiếp tục con đường cách mạng bằng bạo lực..

- Ngày 6-1-1975, quân ta giành thắng lợi vang dội trong chiến dịch  đường 14- Phước Long. Chiến thắng Phước Long thấy rõ sự lớn mạnh của ta và khả năng thắng lớn của ta, sự suy yếu bất lực của quân đội Sài Gòn và khả năng can thiệp của Mĩ là rất hạn chế.

III. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ QUỐC

1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng Miền Nam

- Cuối 1974 đầu 1975, cách mạng miền Nam có bước phát triển vượt trội.  Hội nghị Bộ chính trị Trung ương Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm 1975 – 1976. Nhấn mạnh “cả 1975 là thời cơ” và chỉ rõ  “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975”.

- Chiến thắng  Phước Long  mở ra thời cơ mới để Đảng ta chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.

2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975

a. Chiến dịch Tây Nguyên (4-3 đến 24- 3-1975)

- Ngày 4-3-1975 quân ta đánh nghi binh ở Plâycu - Kontum .Ngày 10-3-1975  quân ta tiến công Buôn Ma Thuột.

- Ngày14-3-1975, địch rút khỏi Tây Nguyên, ta truy kích tiêu diệt. Ngày 24- 3-1975 Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng.

- Là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược: Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước sang giai đoạn mới: từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên phát triển thành sang tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.

b. Chiến dịch Huế – Đà Nẵng (21- 3 đến 29-3-1975)

c. Chiến dịch Hồ Chí Minh (26- 4 đến 30- 4-1975)

- 26- 4-1975, quân ta nổ súng mở đầu chiến dịch Hồ Chí Minh. 10 giờ 45 phút ngày 30- 4- 1975, tiến vào Dinh Độc Lập. 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Ngày 2- 5- 1975, ta giải phóng  hoàn toàn miền Nam.

- Là chiến dịch lớn nhất trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước, thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.

IV- NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC (1954 – 1975)

NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI

1

Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo, phương pháp  đấu tranh linh hoạt (là nhân tố cơ bản quyết định sự thắng lợi của trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước).

 

Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945.

1

Ý NGHĨA LỊCH SỬ

2

Tiến hành đồng thời cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, kết hợp đấu tranh chính trị, ngoại giao.

 

Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc  và chế độ phong kiến ở nước ta. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước và thống nhất đất nước

Nhân dân ta giàu lòng yêu nước ,đoàn kết nhất trí, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm vì sự nghiệp thống nhất nước nhà.

 

Mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc – kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất đi lên CNXH

Ž3

Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh,

 đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai miền.- Nhờ có sự  phối hợp chiến đấu và đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung của ba dân tộc ở Đông Dương.

 

Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, cổ vũ to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc thế giới.

 





Sự đồng tình ủng hộ,  giúp đỡ  của các lực lượng cách mạng hòa bình, dân chủ trên thế giới , nhất là của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác. - Phong trào  nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mĩ

 

HỌC SINH LỚP 12 XH LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Hướng dẫn các bước tham gia lớp học sHub như sau:

            + Bước 1: google/ gõ chữ sHub.edu.vn (lưu ý: nếu hs dùng điện thoại để thực hiện thì phải cài đặt trên Appstore cho hệ điều hành IOS, Chplay cho hệ điều hành Android, còn nếu dùng máy tính thì có sẵn trên web)

            + Bước 2: Đăng kí thông tin.../ chọn mục: “tôi là học sinh”. Trong mục đăng kí nhập họ tên, trường, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu để thực hiện việc đăng kí tài khoản. Sau đó, đăng nhập vào.

            + Bước 3: chọn mục “lớp học”. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng “+” sẽ hiện dòng “nhập mã thầy cô cung cấp”. Mã cung cấp là : PQMFG.

            + Bước 4: sẽ thấy lớp học “Sử 12”, bấm vào mục mã bảo vệ có biểu tượng ổ khóa. Nhập: 123456. Bấm chữ “Vào lớp” sẽ thấy các bài tập được đăng lên.

Học sinh tham gia làm bài bằng cách nhấn nút “Làm Ngay” và thực hiện bài làm trong đó.

Bài tập cho tuần này có tên: BÀI TẬP 2- BÀI 23

*Lưu ý : Mỗi tuần sẽ có một bài tập, các bài có giới hạn thời gian làm (tính từ lúc nhấn nút Làm Ngay), nếu không nộp bài trước thời gian coi như chưa hoàn thành bài làm.

Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa.

MÔN: LỊCH SỬ- LỚP 12 TN

Bài 23: KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI MIỀN BẮC

GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975)

II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH – LẤN CHIẾM” TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN

- Tháng 7/1973, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 21nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

- Ngày 6-1-1975, quân ta giành thắng lợi vang dội trong chiến dịch  đường 14- Phước Long .

III. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ QUỐC

1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng Miền Nam

- Cuối 1974 đầu 1975, cách mạng miền Nam có bước phát triển vượt trội.  Hội nghị Bộ chính trị Trung ương Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm 1975 – 1976. Nhấn mạnh “cả 1975 là thời cơ” và chỉ rõ  “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975”.

2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975

a. Chiến dịch Tây Nguyên (4- 3 đến 24- 3-1975)

*Ý nghĩa: Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước sang giai đoạn mới: từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên phát triển thành sang tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.

b. Chiến dịch Huế – Đà Nẵng (21- 3 đến 29-3-1975)

c. Chiến dịch Hồ Chí Minh (26- 4 đến 30- 4-1975

- 26- 4- 1975, quân ta nổ súng mở đầu chiến dịch Hồ Chí Minh. 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Ngày 2- 5- 1975, ta giải phóng  hoàn toàn miền Nam.

IV- NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC (1954 – 1975)

NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI

Œ

Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo, phương pháp  đấu tranh linh hoạt  (nguyên nhân quan trọng nhất)

 

Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc .

Œ

Ý NGHĨA LỊCH SỬ



Tiến hành đồng thời cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, kết hợp đấu tranh chính trị, ngoại giao.

 

Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc  và chế độ phong kiến ở nước ta. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước và thống nhất đất nước



Ž

Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, đoàn kết nhất trí, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm vì sự nghiệp thống nhất nước nhà.

 

Mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc – kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất đi lên CNXH.

Ž



Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh,  đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai miền.

 Nhờ có sự  phối hợp chiến đấu và đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung của ba dân tộc ở Đông Dương.

 

Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, cổ vũ to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc thế giới.

 





Sự đồng tình ủng hộ,  giúp đỡ  của các lực lượng cách mạng hòa bình, dân chủ trên thế giới , nhất là của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác.

 

 

Tác giả: Phạm Thị Minh Huyền

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163