Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ năm, 23/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 3304

Sinh Học 10 - Bài 18: CHU KỲ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

I. CHU KỲ TẾ BÀO

- Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp, gồm kỳ trung gian và quá trình nguyên phân.

- Kỳ trung gian chiếm phấn lớn thời gian của chu kỳ tế bào, gồm các pha nhỏ: G1, S, G2.

II. QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

- Nguyên phân là hình thức phân chia tế bào phổ biến ở các tế bào nhân thực, gồm 2 giai đoạn: phân chia nhân và phân chia tế bào chất.

- Phân chia nhân gồm 4 kỳ: kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối

- Sau khi hoàn tất phân chia nhân, tế bào chất bắt đầu phân chia:

+ Tế bào thực vật: tế bào mẹ hình thành vách ngăn tạo 2 tế bào con

+ Tế bào động vật: tế bào mẹ thắt eo tạo 2 tế bào con

III. Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

- Kết quả: từ 1 tế bào mẹ (2n) -->2 tế bào con (2n) giống hệt nhau.

- Ý nghĩa: tái tạo mô và cơ quan bị tổn thương, tăng số lượng tế bào giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển, giúp sinh vật sinh sản vô tính.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp được gọi là gì?

A. Quá trình phân bào                                          B. Chu kỳ tế bào

C. Phát triển tế bào                                                D. Phân chia tế bào

Câu 2. Thời gian của một chu kỳ tế bào được xác định bằng:

A. Thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp                   B. Thời gian kỳ trung gian

C.  Thời gian của quá trình nguyên phân D. Thời gian của quá trình phân chia nhân tế bào

Câu 3. Quá trình phân chia nhân trong một chu kỳ tế bào bao gồm:

A. 1 kỳ                    B. 2 kỳ                C. 3 kỳ                 D. 4 kỳ

Câu 4. Trong 1 chu kỳ tế bào, kỳ trung gian gồm bao nhiêu pha?

A. 1 pha                   B. 2 pha               C. 3 pha              D. 4 pha

 

Câu 5. Diễn biến nào sau đây là đúng trong quá trình nguyên phân?

A. Tế bào chất phân chia trước rồi đến nhân phân chia

B. Nhân phân chia trước rồi mới phân chia tế bào chất

C. Nhân và tế bào chất phân chia cùng lúc

D. Chỉ có nhân phân chia còn tế bào chất thì không

Tác giả: TRẦN THỊ NGỌC HÀ

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163