Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ năm, 23/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 5703

Sinh Học 10 - Bài 19: GIẢM PHÂN

Quá trình giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp nhưng chỉ có 1 lần nhân đôi ADN. Giảm phân xảy ra  ở tế bào sinh dục chín.

I. GIẢM PHÂN I

- Gồm 4 kỳ: kỳ đầu I, kỳ giữa I, kỳ sau I, kỳ cuối I.

II. GIẢM PHÂN II

- Gồm 4 kỳ: kỳ đầu II, kỳ giữa II, kỳ sau II, kỳ cuối II.

* Kết quả của giảm phân:

- Từ 1 tế bào mẹ (2n) --> 4 tế bào con (n) (số nhiễm sắc thể giảm đi một nửa )

- Ở động vật: + Quá trình phát sinh giao tử đực: 1 tế bào --> 4 tinh trùng

               + Quá trình phát sinh giao tử cái: 1 tế bào --> 1 trứng và 3 thể cực bị tiêu biến

- Ở thực vật: 1 tế bào --> 4 tế bào, trải qua một số lần phân bào tạo thành hạt phấn hoặc túi phôi.

III. Ý NGHĨA CỦA GIẢM PHÂN

- Giảm phân kết hợp với thụ tinh thường tạo ra nhiều biến dị tổ hợp, là nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn lọc tự nhiên.

- Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh là cơ chế đảm bảo duy trì bộ NST đặc trưng và ổn định của loài.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở loại tế bào nào?

A. Tế bào sinh dưỡng         B. Tế bào sinh dục chín         C. Giao tử         D. Hợp tử

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về giảm phân?

A. Có hai lần nhân đôi nhiễm sắc thể               B. Có một lần phân bào

C. Chỉ xảy ra ở tế bào sinh dưỡng      D. Tế bào con có số nhiễm sắc thể giảm một nửa

Câu 3. Điểm giống nhau giữa nguyên phân và giảm phân là:

A. Đều xảy ra ở tế bào sinh dưỡng            B. Đều xảy ra ở tế bào sinh dục chín

C. Đều có một lần nhân đôi nhiễm sắc thể    D. Đều có hai lần phân bào

Câu 4. Từ 1 tế bào mẹ (2n) trải qua quá trình giảm phân bình thường sẽ cho kết quả là:

A. Từ 1 tế bào mẹ (2n) tạo thành 2 tế bào con (2n)

B. Từ 1 tế bào mẹ (2n) tạo thành 2 tế bào con (n)

C. Từ 1 tế bào mẹ (2n) tạo thành 4 tế bào con (2n)

D. Từ 1 tế bào mẹ (2n) tạo thành 4 tế bào con (n)

Câu 5. Khi nói về giảm phân, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tất cả mọi tế bào đều có thể tiến hành giảm phân

B. Từ một tế bào 2n qua giảm phân bình thường sẽ tạo ra bốn tế bào n

C.Quá trình giảm phân luôn tạo ra tế bào con có bộ nhiễm sắc thể đơn bội

D. Sự phân bào giảm phân luôn dẫn tới quá trình phát sinh giao tử

Tác giả: TRẦN THỊ NGỌC HÀ

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163