Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ tư, 29/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 7473

Sinh Học 11 - BÀI 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

I.Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật:

1.Sinh trưởng và phát triển ở ĐV:

a. Sinh trưởng:

- Là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước TB.

b. Phát triển ở ĐV:

- Là quá trình biến đổi gồm:

·         Sinh trưởng

·         Phân hóa (biệt hóa) TB

·         Phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

2. Phân loại:

Khái niệm biến thái: là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của ĐV sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng.

Bao gồm:

+ Phát triển không qua biến thái

+ Phát triển qua biến thái:

·         Phát triển qua biến thái  hoàn toàn.

·         Phát triển qua biến thái không hoàn toàn.

II.Phát triển không qua biến thái:

1.      Khái niệm:

-          Là kiểu phát triển mà con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự con trưởng thành.

2.      Đối tượng: đa số ĐVCXS và rất nhiều ĐVKXS.

3.      Các giai đoạn phát triển ở người:

+ Giai đoạn phôi thai:

·         Nơi diễn ra: tử cung

·         Diễn biến: hợp tử phân chia nhiều lần hình thành phôi, sau đó phôi phân hóa tạo thành các cơ quan hình thai nhi.

+ Giai đoạn sau sinh:

·         Không có biến thái

·         Con sinh ra có đặc điểm hình thái và cấu tạo tương tự như người trưởng thành.

III. Phát triển qua biến thái:

1. Phát triển qua biến thái hoàn toàn:

*Khái niệm: là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo sinh lí rất khác với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian (ở côn trùng là nhộng) ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

*Đối tượng:

Đa số ở các loài côn trùng (bướm, ruồi, ong) và lưỡng cư…

*Các giai đoạn phát triển:

+Giai đoạn phôi:

Trứng thụ tinh tạo thành hợp tử, hợp tử phân chia nhiều lần hình thành phôi, phôi phân hóa các cơ quan hình thành sâu bướm.

+Giai đoạn hậu phôi:

Sâu bướm lột xác nhiều lần thành nhộng, sau đó nhộng biến đổi thành bướm.

  • Sâu bướm: ăn lá cây, có enzim tiêu hóa protein, lipit, cacbohdrat
  • Nhộng: tu chỉnh lại cơ thể, tiêu biến các mô, cơ quan cũ, hình thành các mô, cơ quan mới.
  • Bướm: hình dạng, cấu tạo khác sâu bướm, sống bằng mật hoa, chỉ có enzim tiêu hóa đường saccarozo.

2.Phát triển qua biến thái không hoàn toàn:

*Khái niệm:

- Kiểu phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trường thành.

*Đối tượng:

 Một số loài côn trùng như châu chấu, cào cào, gián..

*Các giai đoạn phát triển của châu chấu:

+ Giai đoạn phôi:

-          Trứng thụ tinh tạo thành hợp tử, hợp tử phân chia nhiều lần hình thành phôi, phôi phân hóa các cơ quan hình thành ấu trùng.

+ Giai đoạn hậu phôi:

-          Ấu trùng lột xác nhiều lần thành con trưởng thành con trường thành phát triển thành châu chấu có cánh.

-          Ấu trùng là châu chấu chưa cánh, nhiều loại ấu trùng cũng ăn lá cây, có đủ các loại enzim tiêu hóa protein, lipit, cacbohirat.

Tác giả: NGUYỄN THỊ NHƯ Ý

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163