Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ năm, 26/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 2102

Thể dục nhịp điệu nữ - 12

+ Động tác 1: Tay.

 

-         Nhịp 1-8 Chấn trái bước sang trái 1 bước rộng bằng hoặt hơn vai, hai tay đưa từ dưới – sang ngang – lên cao chếch cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, đồng thời hai chân nhún theo nhịp, căng ngực hơi ngẩng đầu.

-         Thực hiện 1x8 nhịp.

 

  + Động tác 2 : thân mình

 -         Tư thế bắt đầu (TTBĐ): như tư thế kết thúc của động tác 1

-         Nhịp 1: đẩy hông sang trái, đồng thời gập cẳng tay phải, bàn tay chạm vai trái, tai trái giơ cao lòng bàn tay hướng sang trái, căng ngực, nghiên đầu sang trái.

-         Nhịp 2: đẩy hông sang phải, dồng thời gập cẳng tay trái, bàn tay chạm vai phải, căng ngực, nghiên đầu sang phải.

-         Nhịp 3: đẩy hông sang trái, đồng thời tay phải giơ cao, lòng bàn tay hướng sang phải, nghiên đầu sang phải, tay trái giữ nguyên.

-         Nhịp 4: đẩy hông sang phải, dồng thời tay trái giơ cao, ngẩng đầu.

-         Nhịp 5: đẩy hông sang trái, hai tay chéo nhau trên cao, ngẩng đầu.

-         Nhịp 6: đẩy hông sang phải, hai tay giơ chếch cao ( lòng bàn tay hường vào nhau)

-         Nhịp 7: đẩy hông sang trái, dồng thời hai tay vỗ vào nhau ở trên cao.

-         Nhịp 8: đẩy hông sang phải, dồng thời hai tay vỗ vào nhau ở trên cao.

Thực hiện 2x8 nhịp hoặt 4x8 nhịp

 

  +Động tác 3: chân.

 

-         Tư thế bắt đầu : như tư thế kết thúc của động tác 2.

-         Nhịp 1: bước chân trái lên, chân phải tỳ bằng mũi bàn chân, đồng thời hai tay co sang hai bên, lòng bàn tay hướng trước, cánh tay hơi khép vào thân, căng ngực.

-         Nhịp 2: bước chân phải lên, đồng thời vỗ tay hóp ngực.

-         Nhịp 3: như nhịp 1.

-         Nhịp 4: co gối trái, chân phải đưa thẳng ra trước tỳ bằng gót chân, căng ngực, mắt nhìn thẳng đồng thời vỗ tay.

-         Nhịp 5: chân phải lùi 1 bước, đồng thời đưa hai cánh tay mở sang ngang, nâng cẳng tay, bàn tay hướng trước.

-         Nhịp 6: chân trái lùi 1 bước, đồng thời vỗ tay.

-         Nhịp 7: như nhịp 5.

-         Nhịp 8: co gối phải, chân trái đưa ra trước, tỳ bằng gót chân, căng ngực, mắt nhìn thẳng đồng thời vỗ tay, hóp ngực.

1x8 nhịp lần 2 và lân 4 thực hiện như 1x8 nhịp lần, nhưng nhịp 8 lần cuối trở về tư thế đứng thẳng, hai chân mở rộng bằng vai, hai tay thả lỏng tự nhiên.

Thực hiện 2x8 nhịp hoặc 4x8 nhịp.

 

  + Động tác 4: phối hợp.

. 4a

 

-         Tư thế bắt đầu : như tư thế kết thúc của động tác 3.

-         1x8 nhịp lần 1 và lần 3:

-         Nhịp 1: đưa chân trái về ngang chân phải thành tư thế đứng hai chân rộng bằng vai, đồng thời khuỵu hai gối, hai tay thả lỏng tự nhiên, mắt nhìn thẳng.

-         Nhịp 2: đẩy thẳng gối, trọng tâm dồn vào chân trái, chân phải duổi mũi chân và tỳ xuống đất, đồng thời nâng vai phải lên.

-         Nhịp 3: như nhịp 1.

-         Nhịp 4: như nhịp 2, nhưng vai trái và tỳ mũi chấn trái.

-         Nhịp 5,6,7,8: như nhịp 1,2,3,4 nhưng đổi bên.

.4b

 

-         1x8 nhịp lần 2 và lần 4:

-         Nhịp 1: khuỵu 2 gối, đồng thời tay phải đưa chéo sang trái.

-         Nhịp 2: đẩy thẳng gối thành tư thế đứng thẳng, trọng tâm dồn vào chân trái. Chân phải tỳ bằng mũi chân, đồng thời tay phải đưa từ bên trái qua bên phải lên cao, tay trái thả lỏng tự nhiên, mắt nhìn tay phải, hơi nghiên người sang trái.

-         Nhịp 3: như nhịp 1 nhưng đổi bên.

-         Nhịp 4: như nhịp 2 nhưng đổi bên.

-         Nhịp 5,6,7,8: như nhịp 1,2,3,4.

Thực hiện 2x8 nhịp hoặc 4x8 nhịp.

  + Động tác 5: Lườn.

 

 

-         Tư thế bắt đầu : như tư thế kết thúc của động tác 4.

-         Nhịp 1: khuỵu gối, đồng thời tay phải đưa chéo sang trái.

-         Nhịp 2: đẩy thẳng gối, đồng thời bật nhảy chân trái thẳng và gập cẳng chân phải ra sau, tay phải giơ cao, lòng bàn tay hướng sang bên trái, tay trái thả lỏng tự nhiên, mắt nhìn tay phải.

-         Nhịp 3: như nhịp 1 nhưng đổi tay trái.

-         Nhịp 4: như nhịp 2 nhưng đổi bên trái.

-         Nhịp 5, 6, 7, 8: như nhịp 1 ,2, 3, 4.

Thực hiện 2x8 nhịp hoặc 4x8 nhịp.

  + Động tác  6: tay vai.

 

-         Tư thế bắt đầu : như tư thế kết thúc của động tác 5.

-         Nhịp 1: bước chân trái sang ngang, đồng thời hai tay dang ngang, lòng bàn tay sấp.

-         Nhịp 2: bước chân phải chéo ra sau chân trái ( sang trái), bàn chân chạm đất đồng thời gập cẳng tay, lòng bàn tay hướng trước, cánh tayho7i khép vào thân, căng ngực, mắt nhìn chếch sang trái.

-         Nhịp 3: bước chân sang trái một bước, đồng thời  đẩy hai cẳng tay về tư thế tay dang ngang, bàn tay sấp.

-         Nhịp 4: chân thực hiện như nhịp 2, đồng thời vỗ tay trước ngực.

-         Nhịp 5, 6, 7, 8: như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng di chuyển sang phải và bước sang phải trước.

-         Thực hiện 2x8 nhịp hoặc 4x8 nhịp.

  + Dộng tác 7: vặn mình.

 

-         Tư thế bắt đầu : như tư thế kết thúc của động tác 6.

-         Nhịp 1: bật nhảy tiếp đất bằng nữa trước bàn chân, đồng thời gập cẳng chân trái ra sau, hai tay dang ngang, bàn tay sấp, căng thân, mắt nhìn thẳng.

-         Nhịp 2: bật nhảy đồng thời thu chân trái và hạ tay về tư thế đứng cơ bản.

-         Nhịp 3: như nhịp 1 nhưng đổi chân (gập cẳng chân phải)

-         Nhịp 4 : như nhịp 2.

-         Nhịp 5: bật nhãy đồng thời gập cẳng chân trái ra sau, vặn mình sang phải, tay phải giơ ngang, bàn tay sấp, tay trái gập cẳng tay trước ngực, bàn tay ngữa, căng ngực, quay mặt sang phải.

-         Nhịp 6: như nhịp 2.

-         Nhịp 7: như nhịp 5 nhưng đổi bên.

-         Nhịp 8 như nhịp 2

-         Thực hiện 2x8 nhịp hoặc 4x8 nhịp.

 

+ Động tác 8: Lưng – bụng

 

-         Tư thế bắt đầu : như tư thế kết thúc của động tác 7.

+ 1x8 nhịp lần 1:

-         Nhịp 1-2: khuỵu gối phải, đồng thời đưa chân trái thẳng ra trước, duổi mũi chân, hai tay đan chéo phía trước, lòng bàn tay hướng vào thân, hóp ngực.

-         Nhịp 3-4: chân trái đưa sang ngang thẳng, khuỵu gối phài, trọng tâm dồn trên chân phải, đồng thời hai tay dang ngang, bàn tay sấp, căng ngực, mắt nhìn thẳng.

-         Nhịp 5-6: đẩy thẳng gối phải, đồng thời gập thân về trước vặn sang trái tay phải với mũi chân trái, tay trái giơ thẳng trên cao.

-         Nhịp 7-8: thu chân trái về với chân phải và nâng thân về tư thế đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên.

1x8 nhịp, lần 2 thực hiện như 1x8 nhịp lần 1 nhưng đổi bên.

Thực hiện 2x8 nhịp hoặc 4x8 nhịp.

 

 

+ Động tác 9: nhảy.

 

 

-         Tư thế bắt đầu : như tư thế kết thúc của động tác 8.

1x8 nhịp lần 1: bật nhảy di chuyển về bên trái và lăng chấn phải

-         Nhịp  1: bật nhảy sang trái, lăng chân phải sang bên, chân thẳng duổi mũi chân, đồng thời gập hai cẳng tay (lòng bàn tay hướng trước, chạm gáy) thân người thẳng và nghiên sang trái.

-         Nhịp 2: thu chân phải về với chân trái và hạ tay về tư thế chuẩn bị.

-         Nhịp  3: như nhịp 1.

-         Nhịp  4: như nhịp 2

-         Nhịp 5: bật nhảy tại chổ, đồng thời gập cẳng chân trái ra sau, hai tay dang ngang, bàn tay sấp, căng ngực, mắt nhìn thẳng.

-         Nhịp 6: hạ chân trái và tay về tư thế bắt đầu.

-         Nhịp 7: như nhịp 5 nhưng đổi chân.

-         Nhịp 8: như nhịp 6.

-         1x8 nhịp, lần 2 bật nhảy di chuyển về bên phải và lăng chấn trái.

-         Thực hiện 2x8 nhịp hoặc 4x8 nhịp.

 

+ Dộng tác 10: điều hòa.

 

 

-         Tư thế bắt đầu : như tư thế kết thúc của động tác 9.

-         Nhịp 1-2: co gối trái, mũi chân trái chạm đất, đồng thời hai tay đưa ra trước, bàn tay sấp, tha lỏng cổ tay, hóp nhực và hơi cuối đầu.

-         Nhịp 3-4: hạ gót trái, đồng thời co gối phải, mũi chân chạm đất đồng thời hai tay hạ từ trước – xuống dưới ra sau, ưởn ngực, mắt nhìn thẳng.

-         Nhịp 5-6: như nhịp 1-2

-         Nhịp 7-8: như nhịp 3-4

-         Thực hiện 2x8 nhịp hoặc 4x8 nhịp. dừng ở tư thế kết thúc nhịp 7-8 lần 2 hoặc lần 4.

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163